baner glowny sp 02

 

Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta Carlos Zafón

Do sekretariatu naszej szkoły trafiła nietypowa prośba, wystosowana przez wnuczka, który od wielu lat poszukuje wszelkich informacji na temat swojego dziadka – Stefana Zabielskiego. Z informacji, otrzymanych od Pana Stanisława Zabielskiego, dowiedzieliśmy się, że to na cmentarzu w Drygałach powinien znajdować się grób jego bliskiego krewnego.

Jako przedstawiciele społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się w odnalezienie zaginionej mogiły. Mieliśmy jednak świadomość, że niektóre nagrobki są tak zniszczone, że nie można już ich zidentyfikować. W drodze na miejsce ustaliliśmy, że wspólne poszukiwania rozpoczniemy od najstarszej części, pamiętającej jeszcze czasy sprzed wojny. Nasza radość była przeogromna, gdy po kilku minutach przed oczami pojawiło się imię i nazwisko, o którym mówiliśmy od wielu dni. Wykonaliśmy zdjęcia ocalałego nagrobka i przesłaliśmy je zainteresowanemu.

Wiadomości o odnalezionym grobie dziadka ogromnie ucieszyły wnuczka - Pana Stanisława, który wyraził zgodę na to, abyśmy historię o poszukiwaniach zamieścili właśnie tutaj.

W przeprowadzonej akcji udział wzięli uczniowie klasy 8a: Igor Matusiak, Oliwia Grądzka, Victoria Bauman oraz 7a: Olaf Szleszyński i Oliwia Florczyk.

Opiekun SU
Halina Archacka

 

Na przełomie lutego i marca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz kolejny odbyła się akcja „DBI: Działajmy razem”. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie. W klasach IV – VIII wychowawcy przeprowadzili pogadanki, zaś uczniom klas 1- 3 pokazano filmy ze strony www.sieciaki.pl. Zapoznano uczniów z materiałami dostępnymi na stronie www.dzieckowsieci.pl. Wśród młodszych uczniów przeprowadzono konkurs plastyczny na wykonanie plakatu „DBI: DZIAŁAJMY RAZEM!”. Podczas lekcji informatyki omawiano tematy dotyczące cyberprzemocy, prowadzono pogadanki. Mimo pandemii akcja przebiegała sprawnie i zaangażowała wielu uczniów i nauczycieli oraz zainspirowała do dalszej pracy. Realizowane zajęcia spełniły oczekiwania, tj. uświadomiły o zagrożeniach , zapoznały z typowymi zagrożeniami w Internecie, przybliżyły zachowanie osób o złych zamiarach. Nauczyły zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). Wprowadziły reguły stosowania netykiety.

Prace konkursowe uczniów.
 

Zwycięzcami konkursu zostali:

1. Roksana Narewska - kl. III a - I miejsce

2. Natalia Krzyżanowska - kl. II a - II miejsce

3. Anna Skerda - kl. I a - III miejsce

Zwycięzcom GRATULUJEMY!

Koordynatorzy: p. Teresa Chrostowska i p.Andrzej Rosiński

13 maja 2021 miał miejsce finał II edycji Konkursu Czytelniczego (Online) pod hasłem „Mistrz Pięknego Czytania” zorganizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej Piskiej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z gminy Biała Piska. Organizatorzy wyróżnili następujące kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV- VI, klasy VII- VIII.  Konkurs miał charakter online. Każdy uczestnik zobowiązany był do samodzielnego przygotowania fragmentu prozy i nagrania filmu z czytanym fragmentem. Czas nagrania nie mógł przekroczyć pięciu minut. Nagrania należało przesłać na messenger M - GBP w Białej Piskiej wraz z danymi osobowymi uczestnika (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, wiek) oraz numerem telefonu rodzica lub nauczyciela kierującego. Termin przesyłania filmów upłynął 10 maja 2021, zaś wyniki zostały ogłoszone 3 dni później. Czytanie oceniano według następujących kryteriów: płynność, bezbłędność, interpretacja. Dodatkowe noty można było uzyskać za wybór tekstu zawierającego dialog. Udział w konkursie był jednoznaczny ze zgodą na udostępnianie wizerunku dziecka w mediach społecznościowych (facebook.com / youtube.com) oraz stronach internetowych szkół i M-GBP w Białej Piskiej. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach swoje nagrania wysłały cztery następujące osoby: Małgorzata Zawadzka (kl. 1a), Roksana Narewska (3a), Tymoteusz Januszczyk (3b) oraz Gabriela Niedźwiecka (3b). W gronie laureatów znalazła się Gabriela Niedźwiecka, którą wyróżniono w kategorii I-III (klasy trzecie). Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy, zaś Gabrysi wręczono dodatkowo nagrody książkowe (pierwszą ufundowała M-GBP w Białej Piskiej, a drugą - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach). Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania i odwagi, a Gabrysi również - miejsca na podium.
 
Linki do filmów zawierających autoprezentacje wyżej wymienionych uczniów:
 
Mistrz Pięknego Czytania kat. I-III klasy pierwsze - YouTube
Mistrz Pięknego Czytania kat. I-III klasy trzecie - YouTube
Opracował: Zbigniew Piaskowski

Za zgodą Pani Dyrektor społeczność uczniowska a także nauczyciele naszej szkoły z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pań: Haliny Archackiej i Wioletty Zakrzewskiej włączyli się aktywnie do akcji pod hasłem: „WARMIŃSKO-MAZURSKI DZIEŃ ZIEMI”

Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Młodzi samorządowcy zaproponowali swoim młodszym kolegom i koleżankom działania na różnych płaszczyznach. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drygałach mogli, m. in. wykazać się troską o naszą wspólną planetę, wykonując plakat informujący o korzyściach płynących z ekologii i uczestnicząc w akcji: „Sprzątanie świata challenge”, która polegała na zachęcaniu i młodszych, i starszych do sprzątania odpadów porzuconych na terenach zielonych.
 
Ciekawym sposobem na przybliżenie wiedzy na temat ekologii okazały się wykłady popularnonaukowe prowadzone przez pomysłodawców całej akcji. Za pomocą interaktywnych aplikacji edukacyjnych oraz dobrze przygotowanych prezentacji przedstawili oni korzyści płynące z oszczędzania wody i segregowania śmieci. (Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci - Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę.). Podczas prelekcji odbywających się w formie wideokonferencji istniała również możliwość zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
 
Ogromne podziękowania w tym dniu należą się także uczniom klas 5, 6b, 7a, 7b, którzy pod kierunkiem p. Wiesławy Grońskiej i p. Barbary Barwikowskiej, przygotowali nietypowy, edukacyjny apel online poświęcony obchodom Dnia Ziemi. Dzięki temu mogliśmy obejrzeć, znanych wszystkim z ekranu, Kargula i Pawlaka, ale w nowej, humorystyczno - przyrodniczej odsłonie. Film można obejrzeć tutaj.
 
Mamy nadzieję, że podjęte działania w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, edukacji na temat zmian klimatycznych oraz ekologii. Zgadzamy się w zupełności, zarówno z uczniami naszej szkoły, jak i licealistami z Olsztyna, że obchody Dnia Ziemi powinniśmy traktować jako niepowtarzalną okazję ku temu, aby budować postawy proobywatelskie oraz kształtować dobre nawyki w zakresie troski o środowisko i przyrodę. Każdy z nas może więc uczynić coś dobrego dla naszej społeczności, ale i dla planety.
Halina Archacka
 
 
 
 

Międzynarodowy dzień książki dla dzieciMiędzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to uroczystość obchodzona 2 kwietnia każdego roku. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wspieranie inicjatyw związanych z poznawaniem słowa pisanego przez najmłodszych.

Jak wspomniała już Pani pedagog, okazją do ustanowienia tego święta był dzień urodzin, znanego wszystkim, duńskiego bajkopisarza – Hansa Christiana Andersena. Aby upamiętnić to wydarzenie, podobnie jak podczas Dnia Języka Ojczystego, społeczność uczniowska naszej szkoły również aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Biorąc pod uwagę fakt, że 2 kwietnia przypadł na czas wolny od zajęć, lekcje związane z tą ogólnoświatową akcją przeprowadzone zostały wcześniej.

Uczniowie klas siódmych i ósmych stanęli przed zadaniem napisania recenzji książki, która najbardziej przypominała im czasy dzieciństwa. Wśród przeróżnych propozycji najczęściej pojawiały się następujące tytuły: Harry Potter- Joanne Rowling , Dzieci z Bullerbyn- Astrid Lindgren , Chłopcy z Placu Broni - Ferenca Molnara czy Bajki Jana Brzechwy.

Szóstoklasiści próbowali swoich sił przy stworzeniu niezwykłej okładki do obecnie omawianej lektury, czyli Hobbita Johna Ronalda Reuela Tolkiena a także zapoznali się z Listem do dzieci całego świata - Siobhan Parkinson – w którym autorka wyjaśnia młodym czytelnikom, czym jest wyobraźnia i jaką rolę odgrywa ona podczas pracy nad książką. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, mawiał Albert Einstein, i w tekście irlandzkiej pisarki mamy tego najlepsze potwierdzenie.

Również uczniowie klas młodszych dowiedzieli się o obchodzonym na całym świecie święcie, uczestnicząc w zajęciach związanych z historią książki i promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Nauczycielki języka polskiego

dzien ksiazkiW roku 2021 Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada na 2 kwietnia (piątek)

Do Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pozostały jeszcze 2 dni.

To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.
Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku). Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska takża była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku.
Z okazji święta, biblioteki, domy kultury czy księgarnie organizują imprezy promujące literaturę dla dzieci – warsztaty, dyskusje, wystawy, itp.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się od 2001 roku i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom.

Dlaczego warto czytać dzieciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny. Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości częściej będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie.

Zachęcam Was do odwiedzenia strony https://bajki-zasypianki.pl/bajki-do-czytania/
Znajdziecie tam bajki na dobranoc usypiające i relaksujące zasypianki, tłumaczące świat bajki pomagajki, bajki z morałem. Bajki dla dzieci w każdym wieku do czytania – niemowląt, przedszkolaków i dzieci starszych, chłopców i dziewczynek.

Życzę miłej lektury.
Pedagog szkolny Justyna Gacman- Magiera

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Tusz do paki". Zbierać będziemy  zużyte tusze z drukarek atramentowych. Pojemniki wkładamy do woreczków foliowych i przynosimy do szkoły, gdzie wrzucamy je do oznakowanych kartonów. Każdy oddany tusz napełnia miskę zwierzaka. Im więcej zbierzemy, tym więcej karmy trafi do schroniska dla zwierząt. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://tuszdopaki.pl/. Zachęcamy do udziału.

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach przystąpiła do 5 edycji ogólnopolskiej akcji "Wszystkiego dobrego dla chorego". Uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonali pocztówki okolicznościowe. Dzięki temu przedsięwzięciu zebrano w całej Polsce 1755 kartek i listów, co w przeliczeniu daje 1755 uśmiechów. Korespondencja została przekazana do szpitali oraz hospicjum. Wszyskim chorym życzymy zdrowia i wielu uśmiechów. 
Szczegóły akcji oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie fundacji "Dr Clown"
 Organizatorzy: 
- R. Murawska
- S. Duchnowska

- J. Nitkiewicz

Corocznie dzień Świętego Walentego przypada 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów z życzeniami dla swojej sympatii. Z tej okazji świetlica szkolna przeprowadziła akcję walentynkową. Uczniowie klas 0-III z ogromną radością tworzyli karty, adresowali i wysyłali je za pomocą Poczty Walentynkowej, która działała na terenie szkoły w dniu od 10 do 15 lutego 2012r. Poczta cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ skrzynka została wypełniona po brzegi. Doręczona poczta sprawiła wiele radości dzieciom oraz nauczycielom.

 

Uczniowie na zajęciach plastycznych rozwijają swoje talenty, wyrażają swoje odczucia, uczą się cierpliwości, samokontroli, szacunku do pracy własnej i innych. Praca twórcza sprawia im wiele radości i przyjemności. Galeria prac.
 

dbi2021Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, a partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Źródło: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu – odbędzie się 9 lutego 2021 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Obchody będą trwały przez cały luty i marzec.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

Zapraszamy wszystkich do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę.

Planowane działania w naszej szkole:
1. Gazetka informacyjna na tablicy samorządu i stronie internetowej szkoły.
2. Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć w klasach 1 – 3 oraz w klasach 4 – 8 pogadanek z wykorzystaniem filmów, kreskówek, prezentacji.
3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w klasach 1 – 3 pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
4. Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasach 4 – 8 na temat bezpieczeństwa w sieci.

Polecamy strony internetowe: dbi.pl, sieciaki.pl, saferinternet.pl, nask.pl, fdds.pl, fundacja.orange.pl.

Na stronie dbi.pl w menu Materiały edukacyjne znajdziecie wiele ciekawych materiałów.

Koordynatorzy akcji: Teresa Chrostowska, Andrzej Rosiński

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach odbyły się uroczyste obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II –Totus Tuus”.

Z uwagi na tak doniosły dzień podjęto szereg działań, które miały na celu przybliżenie postaci Świętego Jana Pawła II, rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. W związku z tym został zorganizowany konkurs na Rodzinny Różaniec, konkurs plastyczny na temat wybranej tajemnicy różańca oraz konkurs poetycki. Dzieła uczniów zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 23 października br.
Ponadto zostały przeprowadzone lekcje, które przypominały dzieciom historię życia Karola Wojtyły oraz Jego szczególne zawierzenie Maryi. Zajęcia zostały podsumowane testem wiedzy o Janie Pawle II. W świetlicy szkolnej dzieci miały możliwość wysłuchania prezentacji multimedialnej pt.: „Jana Pawła II naszym największym autorytetem”. Wykonywały również rysunki o papieżu.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych obchodach.


Organizatorzy:
A. Dybikowska
S. Foltyńska
J. Nitkiewicz

Uczniowie naszej Szkoły włączyli się do akcji „Hejt mi nie gra”, przygotowując plakat w ramach konkursu plastycznego #HEJTMINIEGRA, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej.

20201215 132153 1

Logo z kółkamiOd 10 do 25 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2020. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku.

Europejski Tydzień Kodowania to …

wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W skrócie: jeśli wiesz co nieco o programowaniu – w trakcie CodeWeek dowiesz się jeszcze więcej, jeśli o programowaniu nie wiesz nic – CodeWeek to świetna okazja, by zacząć swoją przygodę z kodami i robotami. Zapewniamy – to prostsze, niż Wam się wydaje!

Po co uczyć dzieci programowania?

Po co nam to programowanie? To nie tylko ścieżka kariery. To przede wszystkim nauka, która daje szansę na zdobycie uniwersalnych kompetencji – kluczowych nie tylko dla dzieciaków, ale i bardzo przydatnych w dorosłości. Wbrew popularnej opinii - programowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale to przede wszystkim ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy umiejętności matematycznych. Projektowanie prostych komputerowych algorytmów daje dzieciom (i wielu dorosłym) poczucie sprawczości oraz uczy zadaniowego podejścia do problemów. Praca w zespołach, czy szukanie wspólnych rozwiązań, pomagają doskonalić także kompetencje społeczne. Nie trzeba być matematycznym orłem, by być świetnym programistą. Dajemy słowo – humaniści także sobie poradzą.

Programowanie to frajda!

Zeszłoroczna edycja CodeWeek cieszyła się ogromną popularnością! Organizatorzy są bardzo dumni z tego wyniku i bardzo wdzięczni wszystkim, którzy się zaangażowali. Apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia, dlatego w tym roku mierzymy jeszcze wyżej. Na kogo liczymy najbardziej – oczywiście na uczniów, nauczycieli i rodziców. Bez Was nic się nie uda.

Nasz plan działań został zaakceptowany i otrzymaliśmy status #CodeWeek2020 Organisercodeweek badge 2019

Planujemy serię zajęć z dziećmi i młodzieżą wykorzystujących różne sposoby kodowania, zarówno z wykorzystaniem komputera jak też bez. Odbędą się zajęcia z programowania robotów. W starszych klasach odbędą się zajęcia z programowania w językach Scratch i C++.

Koordynatorzy #CodeWeek2020 w naszej szkole:

Andrzej Rosiński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Chrostowska- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na:

www.koduj.gov.pl

https://codeweek.eu/

oraz na Code Week PL na Facebook’u https://pl-pl.facebook.com/CodeWeekPL/

Uczniowie klasy IIa oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji MEN pod hasłem "Razem na Święta". Celem tej akcji jest niesienie pomocy innym. W ramach akcji dzieci i młodzież samodzielnie wykonały kartki świąteczne z życzeniami, stroiki, którymi obdarowały samotnych i starszych ludzi, mieszkających w naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że będziemy aktywnie włączać się w te akcje każdego roku, poszerzając wachlarz niesionej pomocy. Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom w zaangażowanie w tę świąteczną akcję.

 

120075780 624730681576781 6997872040310491603 o

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Biała Piska, a dokładniej wśród 40 kobiet i 80 mężczyzn.

Szczegóły w załączniku do pobrania tutaj.

kamp biala wstazka25 LISTOPAD - 10 GRUDZIEŃ DWA TYGODNIE BEZ PRZEMOCY

Przemoc ma różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Niezależnie od rodzaju, zostawia ślad na osobie, wobec której jej stosowana. Dlatego nie może być i nie ma na nią zgody.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania.

6 grudnia 1989 roku na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 Kanadyjczyków założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Przemoc to problem złożony i wielowątkowy. 25 listopada przyłącz się do akcji i przypnij sobie białą wstążkę. Biała wstążka, którą przypniemy, to będzie znak, że się sprzeciwiamy, że apelujemy do innych o podobny protest i że zobowiązujemy się nie tylko do niesięgania po argumenty siły, ale też reagowania za każdym razem, gdy ktoś w naszym otoczeniu ucieknie się do przemocy.

Pozdrawiam i liczę na Wasze wsparcie.

Pedagog szkolny.

foto7
 "Będziemy o Nich pamiętać stale,
to nasza domowa praca.
Dziś do historii w należnej chwale,
Podziemna Armia powraca"

2 marca 2020 r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły oddali hołd bohaterskiej postawie Żołnierzy Niezłomnych walczących z sowieckim zniewoleniem w latach 1944-1963. Podczas uroczystego apelu ukazali ich tragiczną historię, oddali im cześć wierszem, piosenką oraz prezentacją dokonań. Szczególną uwagę zwrócili tym razem na postać majora Hieronima Dekutowskiego, ps. "Zapora" i żołnierzy z jego oddziału.

Opracowała: Sabina Duchnowska

W dniach od 10-25 października 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz kolejny uczestniczyli w międzynarodowej akcji #CodeWeek. To społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja, co rok, organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W tym roku Code Week odbył się już po raz siódmy. 

Uczniom klas I-III zabawy z kodowaniem przyniosły wiele radości, a przy okazji rozwijały ich umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. W czasie zabaw dzieci kształciły swoją koncentrację i wyobraźnię. Zajęcia z kodowania bardzo im się podobały.
Uczniowie klas strszych rywalizowali kodując na platformie CodeCombat. Rywalizacja zmotywowała uczniów do wysiłku. Część z nich nadal bawi się na tej platformie.
Na pewno wrócimy jeszcze do tych zajęć. Oto relacja fotograficzna.

 
 
 
 
 

W ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem!” na lekcjach informatyki zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone na podstawie scenariuszy, filmów udostępnionych na stronie DBI. Uczniowie uczestniczyli w konkursie informatycznym ph. „Bezpieczny Internet” zorganizowanym przez koordynatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie naszej szkoły. Uczniowie wykonywali plakaty, prezentacje multimedialne i filmy dotyczące zagrożeń w sieci. W ramach akcji 15 stycznia uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Policji z Powiatowej Komendy w Piszu. W trakcie spotkania pani nadkomisarz zwróciła uwagę na świadome i bezpieczne korzystanie z sieci. Przedstawiła informacje dotyczące odpowiedzialności karnej za dokonane czyny oraz przestrzegała przed niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci. Podczas zajęć edukacyjnych w klasie Ia i IIb przeprowadzono scenariusz zajęć „Rysia i Tolek w Cyberświecie”, wykorzystano również grę pod tym samym tytułem.

Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa korzystania z Internetu są podejmowane w naszej szkole przez cały rok.

Koordynatorzy DBI2020

W bieżącym roku szkolnym zgłosiliśmy naszą szkołę do I Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” zorganizowanej w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Tym samym w październiku, który jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, staliśmy się częścią wielkiego czytelniczego wydarzenia o skali międzynarodowej – akcja skierowana została po raz pierwszy do placówek oświatowych każdego typu z całego świata. 

Społeczność Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach przyłączyła się do organizowanyej przez braci Kapucynów akcji, mającej na celu finansowe wsparcie charytatywnych, edukacyjnych i religijnych projektów polskich zakonników z Republiki Środkowoafrykańskiej i Republiki Czadu. Podczas kwesty przeprowadzonej w dniach 20-21 lutego 2020 roku zebrano 330 zł, które zostały wpłacone na konto fundacji. Nasza pomoc, chodź może wydawać sie niewielka, ma ogromne znaczenie dla misjonarzy i ludzi, którzy pozostają pod ich opieką.  O organizowanych przez zakonników projektach można przeczytać na stronie internetowej- https://paczek.kapucyni.pl.

 

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W dniach 28.09.-01.10.2020 uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia - w domu i w szkole. 01.10.2020 w klasach IV-VIII przeprowadzone zostały pisemne konkursy z tabliczki mnożenia.  02.10.2020 – ustne egzaminy z tabliczki mnożenia. W ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie naszej szkoły w dniach 5-7.10.2020 brali udział w Internetowym konkursie Matematyczno-Logicznym „Arcymistrz mnożenia”. Jeden z uczniów uzyskał 100% wynik i brał udział w finale.
                                                                                                        

Szkolny koordynator konkursu:  Małgorzata Konopka

21 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień języka Ojczystego. Uczniowie klas starszych w ramach zajeć języka polskiego rozwiązywali zadania związane z poprawnością językową. Natomiast podczas przerw zmagali się z zagadnieniami dotyczacymi ortografii i frazeologii. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy oraz poprawiali błędnie sformułowane związki frazeologiczne. Podopieczni mieli również okazję do wzbogacenia swojego słownictwa. Każdemu, kto zainteresował się rzadziej używanymi wyrazami, przyświecało hasło:"Temu dobrze z oczu patrzy, kto ma język bogatszy". Święto Języka Ojczystego uczcili również najmłodsi uczniowie. Stworzyli oni piękne plakaty zatytułowane "Bliskie spotkanie z językiem polskim", na których pojawiły sie tzw. trudne wyrazy. Dzieki nim mieliśmy okazję uzmysłowić sobie, że w kazdym obszarze naszego życia mamy do czynienia z ortografią, która nie jest taka trudna. Organizatorzy obchodów dziękują wszystkim, którzy aktywnie uczcili  święto naszego ukochanego i najpiękniejszego języka. Dziękujemy Wam z całego serca. Nie zapominajcie, że: "Naród żyje, dopóki język jego żyje". Niech słowa Karola Libelta przyświecają Wam podczas kolejnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
 
loader

ZP baner 600x600px

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m

W AKTUALNOŚCIACH

Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta

24 czerwiec 2021

Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta Carlos Zafón Do sekretariatu naszej szkoły trafiła nietypowa prośba, wystosowana przez wnuczka, który od...

Sprawozdanie z DBI

20 czerwiec 2021

Na przełomie lutego i marca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz kolejny odbyła się akcja „DBI:...

Brzechwa dzieciom - finał konkursu

22 maj 2021

19 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach odbył się konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom” zorganizowany przez...

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU CZYTELNICZEGO MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

22 maj 2021

13 maja 2021 miał miejsce finał II edycji Konkursu Czytelniczego (Online) pod hasłem „Mistrz Pięknego Czytania” zorganizowanego przez Miejsko –...

Zdrowo jem, więcej wiem! cz.2

17 maj 2021

W ramach wiosennego etapu ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej "Zdrowo jem, więcej wiem!" uczniowie grupy "0"b Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego...

Konkurs międzyszkolny - "Wiosna w sercu - przywróćmy naszą Ziemię"

07 maj 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Biała Piska do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu pracy plastycznej pod hasłem: "Wiosna...

Dzień Ziemi

07 maj 2021

Za zgodą Pani Dyrektor społeczność uczniowska a także nauczyciele naszej szkoły z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pań: Haliny Archackiej i Wioletty Zakrzewskiej...

Dbamy o nasze środowisko

21 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w ramach obchodów Święta Dnia Ziemi, którego motywem przewodnim tegorocznych...

Ze starego coś nowego

17 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach mieli skonstruować coś z niczego – tchnąć nowe życie w...

Bądźmy przyjaznymi sąsiadami dla zwierząt

14 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach apelują do mieszkańców osiedli, aby dbali o przyrodę i zwierzęta...

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

07 kwiecień 2021
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to uroczystość obchodzona 2 kwietnia każdego roku. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wspieranie...

Międzynarodowy Dzień Książki

31 marzec 2021
Międzynarodowy Dzień Książki

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada na 2 kwietnia (piątek) Do Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pozostały...

Śniadanie na szóstkę

09 marzec 2021

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" w klasie 2a odbyły się zajęcia pod hasłem:...

Tusz do paki

08 marzec 2021

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Tusz do paki". Zbierać będziemy  zużyte tusze z drukarek atramentowych. Pojemniki wkładamy do woreczków foliowych...

Dokarmianie ptaków

04 marzec 2021

Przedszkolaki z grupy 0b wraz ze swoją Panią Bożenką Jankowską w miesiącach styczeń i luty dokarmiali ptaki.  Maluchom sprawiało to...

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu

25 luty 2021

W ramach programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” w klasie 3b odbywają się zajęcia o tematyce żywieniowo-kulinarnej. Na zajęciach...

Światowy Dzień Chorego

24 luty 2021

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach przystąpiła do 5...

Akcja walentynkowa

24 luty 2021

Corocznie dzień Świętego Walentego przypada 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów z życzeniami dla swojej sympatii. Z...

Dzień Kota

21 luty 2021

Dnia 17 lutego, przy współpracy z Sołeckim Domem Kultury w Drygałach, klasy 3a i 3b świętowały Dzień Kota. Celem inicjatywy...

Bal karnawałowy w klasach 1-3

15 luty 2021

Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach zasłużyli...

Zima maluje

01 luty 2021

Uczniowie na zajęciach plastycznych rozwijają swoje talenty, wyrażają swoje odczucia, uczą się cierpliwości, samokontroli, szacunku do pracy własnej i innych....

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

31 styczeń 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku...

Zdrowo jem, więcej wiem!

29 styczeń 2021

Uczniowie grupy "0"b Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w okresie od października do grudnia 2020r. realizowali ogólnopolski projekt edukacji...

SPRZECIWIAMY SIĘ ZJAWISKU HEJTU

22 grudzień 2020
SPRZECIWIAMY SIĘ ZJAWISKU HEJTU

Uczniowie naszej Szkoły włączyli się do akcji „Hejt mi nie gra”, przygotowując plakat w ramach konkursu plastycznego #HEJTMINIEGRA, którego organizatorem jest...

Razem na Święta

19 grudzień 2020

Uczniowie klasy IIa oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji MEN pod hasłem...

Razem na Święta

19 grudzień 2020

Uczniowie klasy IIa oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji MEN pod hasłem...

Kartka świąteczna

14 grudzień 2020

9 grudnia dzieci z grupy Oa wykonały następne zadanie z Kalendarza Adwentowego. Zaprojektowaliśmy kartki świąteczne.  

Pociąg dla Mikołaja

14 grudzień 2020

11 grudnia dzieci z grupy Oa musiały się zmierzyć z następnym zadaniem z Kalendarza Adwentowego. Trzeba było skonstruować pojazd dla...

Mikołajki

14 grudzień 2020

W ramach realizacji projektu "W kalendarzu jest dni wiele." .. świętowaliśmy Mikołajki. Dostaliśmy wspaniałe upominki od Mikołaja. W podziękowaniu wykonaliśmy...

Mamy choinkę

14 grudzień 2020

Grudzień w pełni, więc bez choinki ani rusz. W grupie 0a choinka już błyszczy wspaniałymi światełkami.                                                           

Kalendarz Adwentowy

14 grudzień 2020

W grudniu grupa 0a włączyła się bardzo aktywnie w realizację projektu "Kalendarz Adwentowy" przygotowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej...

Andrzejki

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Projektu Edukacyjnego "W kalendarzu jest dni wiele.." W dniu 27 listopada dzieci z grupy 0a bawiły się...

Wymiana pocztówkowa

14 grudzień 2020

W tym roku szkolnym grupa 0a bierze udział w akcji wymiany pocztówkowej z innymi przedszkolami i szkołami. Wysłaliśmy nasze kartki,...

Z wizytą u naszych zachodnich sąsiadów

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy 0a rozpoczęły Moduł...

Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii" dzieci z grupy 0a poznały bajkę o pajączku, który...

Gminny Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie

14 grudzień 2020

W tym roku z powodu pandemii inaczej zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie". Należało wysłać nagranie kandydatów. W...

Uwielbiamy kodowanie

14 grudzień 2020

Nadal uwielbiamy Kodowanie. Na różne sposoby. W grudniu układaliśmy śnieżynkowe sudoku. Na dużej macie ułożyliśmy choinkę z kwadracików i kubeczków...

Dzień Jeża

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Projektu Edukacyjnego "W kalendarzu jest dni wiele.." 10 listopada dzieci z grupy 0a uczciły Dzień Jeża. Poznaliśmy...

Podróż do Wielkiej Brytanii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy 0a wybrały się...

Z wizytą na Grenlandii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy Oa wybrały się...

Jesienne prace

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a przygotowały jesienne prace. Wykorzystaliśmy różne...

Pomagamy niepełnosprawnym

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy Oa miały okazję wykonać zadanie Modułu...

Nasze witraże

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a poznały postać i pracę znanego...

W teatrze

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a wybrały się 17 listopada na...