1. Oliwia Godlewska - Przewodnicząca
 2. Oliwia Florczyk - Z-ca przewodniczącej
 3. Weronika Konopka - Skarbnik
 4. Dominika Sierzputowska - Sekretarz

Sekcja kulturalna:

 1. Kinga Czartoryjska
 2. Oliwia Godlewska
 3. Maja Chwesiuk
 4. Weronika Konopka
 5. Oliwia Florczyk
 6. Iga Czartoryjska
 7. Karolina Konopka
 8. Oliwia Parzych

Sekcja sportowa:

 1. Miłosz Waszkiewicz
 2. Olaf Szleszyński
 3. Jakub Fruba
 4. Maciej Popławski
 5. Natalia Godlewska
 6. Arina Kuprianow

Opiekunowie:

Wioletta Zakrzewska, Halina Archacka

Regulamin