„Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu.”
 Autor: Piotr Bąk, Gramatyka…, op. cit.
Z logopedą możecie się Państwo spotkać:
Wtorek - 7:10- 8:45; 12:50-13:35
Środa - 11:50-12:35
Czwartek - 11:50-13:35
Piątek - 10:45-13:35
Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Zajęcia logopedyczne odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod i form pracy, które czynią ćwiczenia przyjemnymi. Bardzo ważnym elementem terapii logopedycznej jest systematyczna praca w domu i realizacja ćwiczeń zaleconych podczas terapii przez logopedę.
Rady dla rodziców 
Lista niepokojących objawów, które powinny zwrócić Twoją uwagę:
mowa niewyraźna, bełkotliwa
zanik mowy lub jej niewykształcenie
skracanie wyrazów
przestawianie liter w wyrazach
zastępowanie liter w wyrazach
nieumiejętność wymówienia niektórych głosek
zacinanie się, jąkanie
mówienie przez nos (jak przy katarze)
niechęć do mówienia lub bardzo rzadkie mówienie
wysuwanie języka podczas mówienia między zęby
słabsze opanowanie języka niż rówieśnicy
zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi odpowiednikami
Kiedy należy udać się do logopedy?
Wizyta logopedyczna jest niezbędna w okresie intensywnego rozwoju mowy dziecka. Warto spotkać się z logopedą w celu profilaktycznym, by zapobiegać wadom i zaburzeniom wymowy.
Do logopedy należy udać się również, gdy mamy wątpliwości, czy nasze dziecko bądź osoba dorosła mówi poprawnie lub gdy nieprawidłowość w mówieniu została zauważona przez lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę szkolną, wychowawcę w szkole lub w przedszkolu.