Nic tak nie cieszy nauczycieli jak sukcesy ich podopiecznych.

Uczniowie naszej szkoły wykazują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności zarówno w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, jak i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe, artystyczne, sportowe, społeczne i samorządowe, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i tytuły finalistów oraz laureatów.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w kolejnych zakładkach tego menu.