WIZJA

Szkoła Podstawowa im Stanisława Palczewskiego w Drygałach jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej współpracy uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest:

 

„Szkoła przyjazna, otwarta, wspierająca rozwój każdego ucznia”

 

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi. Szkoła wspiera uczniów w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności. Uświadamia odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze, kształtuje pozytywny stosunek do nauki i pracy oraz właściwą postawę moralną i obywatelską. Rozbudza w uczniach wiarę w sukces osobisty.