Nabór do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej.

  1. Do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają druk zgłoszenia ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole.

Rekrutacja na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej odbywa się w sposób opisany w ustawie prawo oświatowe oraz terminach ustalanych przez Burmistrza Białej Piskiej.

Zbiorczą informację o terminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 można pobrać pod tym adresem - link.