bee

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
na przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem:
„ROŚLINY PRZYJAZNE PSZCZOŁOM”.

 

1. CELE KONKURSU:
• Popularyzacja tematyki związanej z pszczołami i ich znaczeniem w przyrodzie.
• Edukacja młodego pokolenia w temacie poprawy warunków życia pszczół i dostarczania im niezbędnego pokarmu.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
2. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Prace powinny być przygotowane indywidualnie i nie mogą być wcześniej publikowane.
4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSACH:
• Każdy uczeń klas IV – VIII SP może wziąć udział w konkursie na prezentację multimedialną.
• Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej w wybranej aplikacji (MS PowerPoint, LibreOffice, Prezi) na temat „Rośliny przyjazne pszczołom”.
• Każda praca powinna składać się z min. 12 slajdów i być opatrzona wizytówką wykonawcy (imię i nazwisko, klasa).
5. KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność tematyczna oraz językowa (0-10 pkt.)
• kreatywność oraz oryginalność (0-10 pkt.)
• przejrzystość oraz poprawność techniczna wykonania (0-10 pkt.)
6. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace konkursowe należy dostarczyć na nośniku wymiennym lub mailowo w terminie do 29 listopada 2019 roku nauczycielowi informatyki Panu Andrzejowi Rosińskiemu (sala nr 1, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 6 grudnia 2019 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:
Andrzej Rosiński
Barbara Barwikowska
Małgorzata Krom
Wiesława Grońska