15 stycznia 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach uczestniczyli w spotkaniu z nadkom. Anną Szypczyńską - policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Dzieci klas 0 - III miały okazję porozmawiać z Policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Pani nadkom. zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali się ogromną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg