W dniu dzisiejszym tj. 7 lutego 2019r. uczniowie klas I – III spotkali się z pielęgniarką szkolną panią Ewą Ossowską. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan ich zdrowia w dużej mierze zależy od nich samych. Pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat właściwych zasad żywienia i jego wpływie na zdrowie. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, jak należy się odżywiać aby być zdrowym, jakie znaczenie dla organizmu ma ruch i uprawianie sportu. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pani pielęgniarki, zadawały pytania. Zdobyły wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy pani Ewie za podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

190207_052404_0.jpeg 190207_052405_1.jpeg 190207_052405_2.jpeg

190207_052405_3.jpeg 190207_052405_4.jpeg 190207_052405_5.jpeg