22 października w naszej szkole odbyła się uroczystość "Ślubowania i Pasowania na uczniów" dzieci klas pierwszych. Zanim nastąpił ten ważny w życiu pierwszaków moment dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne, które oklaskiwane były przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor pan Andrzej Rosiński dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem wypowiadając słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej". Z okazji tej uroczystości pani dyrektor Renata Łepkowska wręczyła uczniom dyplomy pamiątkowe, a koledzy z klas drugich i trzecich skromne upominki. Rodzice także pamiętali o święcie swoich dzieci i zorganizowali "słodkie" przyjęcie.

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

 

001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.JPG

007.JPG 008.JPG 009.JPG

010.JPG 011.JPG 012.JPG

013.JPG 014.JPG 015.JPG

016.JPG 017.JPG 018.JPG

019.JPG 020.JPG 021.JPG

022.JPG 023.JPG 024.JPG