W kwietniu 2017 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Drygałach wzięli udział w akcji ekologicznej, której głównym celem było pisanie listów tematycznych do mieszkańców pobliskich miejscowości oraz Ziemi.

Głównym założeniem podjętych działań było zwrócenie uwagi wszystkich na to , co może stać się z Ziemią , jeśli jej mieszkańcy będą nadal jej szkodzić. Akcja poprzedzona lekcjami tematycznymi oraz różnymi konkursami zaowocowała wieloma listami. Młodzież, kierując swoje wypowiedzi do różnych odbiorców – starszych i młodszych, zwracała uwagę na poszanowanie przyrody oraz wszelkich dóbr, jakie daje nam Ziemia.

Uczniowie w swych listach dziękowali Matce –Ziemi za piękne krajobrazy, za różnorodność roślin, zwierząt, za możliwość obcowania z drugim człowiekiem na łonie natury. Nie zabrakło również listów w formie apelu, które skierowane były głównie do osób palących śmieci w swych domowych piecach. Uczniowie zwracali uwagę na szkodliwości, jakie niosą za sobą nieprzemyślane działania oraz jak wpływają one na przyrodę oraz ludzi.

Najlepsze listy zostały odczytane na forum klasy i szkoły, a ich twórców nagrodzono małymi upominkami. Wszystkie prace umieszczono na klasowych gazetkach. Listy otwarte zostały zapakowane do specjalnego woreczka i wysłane za pomocą balonów do nieznanych nam mieszkańców Ziemi.

Opracowała: Małgorzata Zawadzka