1. Statut - link
  2. Aneks nr 2 do statutu z dnia 29.10.2018r - link
  3. Aneks nr 1 do statutu z dnia 12.04.2018r - link
  4. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Drygałach - link
  5. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników - link
  6. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach - link
  7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ewakuacji.
  8. Klauzula informacyjna - link

 

Więcej niezbędnych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) naszej szkoły.