2W dniu 7 lutego 2017 roku w szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Razem zmieniamy internet na lepsze.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Działania w naszej placówce polegały na przygotowaniu gazetek tematycznych oraz na udziale uczniów klas gimnazjalnych oraz klasy szóstej i trzeciej szkoły podstawowej w pogadance tematycznej razem z prezentacją multimedialną, która przeprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Piszu pani podkomisarz Anna Szypczyńska.

Szczególną uwagę zwrócono na rolę użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Pani Komisarz przypomniała również o zasadach dotyczących publikacji danych osobowych, wizerunku oraz opinii.

Wizyta pani komisarz była kolejnym etapem współpracy. W styczniu uczniowie brali udział w spotkaniach dotyczących bezpiecznego wypoczynku oraz odpowiedzialności karnej młodzieży. Jak zwykle spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Piszu cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Inicjatorami akcji były panie: mgr Justyna Gacman oraz mgr Anita Kucharska-Bigielis.

1